Avvikande öppettider 2017

5/1            10-12
23/4          10-12       
24/5          10-12       
26/5          10-12       
5/6            10-12       
22/6          10-12       
22/12        10-12       
29/12        10-12