Här kan du logga in och göra din serviceanmälan. Du kan också ringa 0499-491 00. Akuta fel som inträffar efter telefontid, ring jouren 0499-496 90.