Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, under vissa förutsättningar, hyra ut den i andra hand. Det kan exempelvis vara aktuellt om du ska arbeta eller studera på annan ort under en tidsbegränsad period.  

 

Lägenheten får inte hyras ut i andra hand utan Mönsterås Bostäders samtycke. Tillstånd sökes hos Mönsterås Bostäder och godkänns vid skäl som anges i hyreslagen, det vill säga tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse av hälsoskäl eller provboende med någon.

  • Andrahandsuthyrning tillåts maximalt i 1 år.
  • Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten. Så tänk på att hyra ut din lägenhet till någon som du verkligen litar på.
  • Uppgifter om andrahandshyresgästen ska lämnas till Mönsterås Bostäder samt en kopia på andrahandskontraktet.
  • Andrahandshyresgästen har ingen besittningsrätt och ingen förtur på hyrd lägenhet.
  • Mönsterås Bostäder kan neka uthyrning trots att ovanstående kriterier uppfylls om andrahandshyresgästen inte uppfyller våra allmänna krav på en hyresgäst.