Vill du sköta Å-gym?

Kan du tänka dig att vara en av dem som är med och sköter om gymmet i Ålem, Å-gym?
Hyresgästföreningen vill gärna öppna gymmet igen efter pandemi och översvämningar. Men förutsättningen för att det ska öppnas är just att det finns frivilliga som vill ta hand om det.
Hör av dig till oss på 0499-491 00, så förmedlar vi kontakten till Hyresgästföreningen.