Vi utför akuta åtgärder

På grund av Covid-19 anpassar vi vår verksamhet för att minska smittspridningen.

Nya hyrorna klara

Mönsterås Bostäder AB och Hyresgästföreningen Region Sydost har träffat överenskommelse om 2021 års hyror i Mönsterås Bostäders lägenheter.
Hyrorna höjs från och med den 1 april 2021 med i genomsnitt 1,9%. För en lägenhet på tre rum och kök och boarea på 75 m² blir det en ökning med 115 kr/månad.
Hyreshöjningen fördelas med hjälp av ett hyressättningssystem som ses över årligen i samarbete med hyresgästföreningen. Systemet tar bl.a. hänsyn till lägenheternas läge och standard och justeras varje år för att återspegla boendevärdet i varje lägenhet. Lägenheternas olika boendevärden medför i sin tur att 2021 års hyresförändringar kommer att variera från lägenhet till lägenhet där majoriteten dock kommer att hamna runt 1,9% i hyreshöjning.

Trots att Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen hade inledningsvis olika uppfattningar om storleken på 2021 års hyreshöjning, kan vi konstatera, att även årets förhandlingar mellan företaget och Hyresgästföreningen har präglats av en konstruktiv och ömsesidig respektfull dialog.

Årets överenskommelse ger oss möjlighet att genomföra våra planerade satsningar på lägenhetsrenoveringar, trygghetsskapande åtgärder, högre tillgänglighet, klimatsatsningar såsom solceller och energieffektiviseringar samt nybyggnation. Överenskommelsen ger oss med andra ord en bra grund för att ytterligare kunna utöka och utveckla lägenhetsbeståndet.

Med vänlig hälsning
Armin Avdic, vd