Släng ditt farliga avfall

Lördagen den 28 april har du möjlighet att lämna farligt avfall från ditt hushåll.

Då kommer Miljöbilen att finnas på plats enligt följande:

  • Blomstermåla, parkeringen bakom Folkets hus, kl 10-10.45.
  • Ålem, återvinningsstationen på Järnvägsgatan, kl 11-11.45.
  • Timmernabben, återvinningsstationen vid Tempo, kl 12-12.45.
  • Mönsterås, återvinningsstationen vid Netto, kl 13.30-14.15.
  • Fliseryd, brandstationen, kl 14.45-15.30.

Exempel på farligt avfall är glödlampor och lysrör, bekämpningsmedel,
alla typer av kemikalier, färg- och limrester, olja, kvicksilver, lösningsmedel, 
batterier och bilbatterier. 

OBS! Inget avfall får ställas av på platsen i förväg!

Vid frågor ring Ragn-Sells, Oskarshamn, 0491-76 81 31.