Affärsidé och vision

Mönsterås Bostäder - ett boende med frihet, trygghet och stolthet

Glad mormor och flicka i löven

Vår affärsidé är att skapa ett attraktivt boende genom att erbjuda prisvärda bostäder i en trygg och trivsam miljö.

Vår vision är frihet, trygghet och stolthet i boendet.

Frihet

Vi har ett brett utbud av prisvärda bostäder och lokaler, vilket ger våra hyresgäster frihet att välja det boende som passar deras önskemål och behov. Alla hyresgäster ska även ha inflytande över sitt boende och kan själva bestämma när lägenhetsunderhåll ska utföras.

Trygghet

Vi på Mönsterås Bostäder har ett aktivt säkerhetstänkande för att förstärka tryggheten i boendet. Vi har bland annat brandvarnare i alla lägenheter och installerar inbrottsförstärkta lägenhetsytterdörrar. Regelmässigt bevakar vi att brandrisker elimineras och lekplatser besiktigas.

Stolthet

Våra hyresgäster ska känna stolthet för sitt boende samt miljön i bostadsområdet. Vi har under många år arbetat för att skapa attraktiva boenden genom upprustningar och standardhöjningar av både fastigheter och utemiljöer.