Hyresgäst betalar hyran.

Betalning av hyran

Hyran betalas alltid i förskott, senast den  sista vardagen i månaden. Hyran för februari månad betalas alltså den sista vardagen i januari.

Vad händer om du betalar in hyran för sent?

Steg 1: Vi skickar inte någon påminnelse. Du får ett inkassokrav direkt och får betala den lagstadgade avgiften på 180 kr som tillkommer på hyran.

Steg 2: Betalas inte inkassokravet tillsammans med hyran, kan Kronofogdemyndigheten besluta om betalningsföreläggande och handräckning (dvs hyreskontraktet sägs upp). Lagstadgade avgifter tillkommer med upp till 720 kr. De sociala myndigheterna underrättas om att hyran inte har betalats.

Steg 3: Betalas inte betalningsföreläggandet får du ett meddelande om avhysning. Lagstadgade avgifter tillkommer med 600 kr samt ev. ytterligare kostnader för själva avhysningen.

Det är Profina AB som sköter våra inkassoärenden och har du frågor kan du kontakta Annika Rydén, Profina, på 08-600 54 12.