Tillgänglighetsredogörelse

Mönsterås Bostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida.

Det här dokumentet beskriver hur www.monsterasbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår målsättning är att webbplatsen ska komma upp till nivå AA i standarden Web Content Accessibility version 2.1, men vi har inte lyckats uppfylla alla kriterier.

På vår hemsida presenterar vi information och erbjuder tjänster som tillhandahålls av vår leverantör av affärssystem. Dessa delar på webbplatsen ansvarar leverantören för. Av den anledningen åberopar Mönsterås Bostäder undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för stora delar av innehållet på webbplatsen.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De brister vi är medvetna om är bland annat följande:

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns e-tjänster och formulär som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.
  • Webbplatsen har brister i funktion för skärmuppläsning.
  • Det finns avsnitt på webbplatsen som inte uppfyller kraven på responsiv, följsam design och har brister i förstoring av innehåll.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.monsterasbostader.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.

Du kan nå oss på:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Här kan du anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning.