Borgensförbindelse

Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att hyresgästen fullgör sina förpliktelser. Den som går i borgen kallas för borgensman. Hyresvärden kan alltså kräva borgensmannen på betalning för det som hyresgästen inte betalat. I första hand gäller det hyresbetalningar men kan också röra sig om ersättning för skador i lägenheten. Borgensmannen har möjlighet att säga upp sitt åtagande med nio månaders uppsägningstid. Uppsägning kan dock tidigast ske till tidpunkt som infaller två år efter det att åtagande började gälla.