Dödsfall

Vid dödsfall så har man rätt till en månads uppsägning om man önskar det. Det är den som är närmast anhörig som ska skriva på uppsägningen.

Kvarboende sambo

Om kontraktet står på den som avlidit så har den efterlevande rätt att ta över lägenheten, kontakta Mönsterås Bostäder för ändring av kontrakt.