Testa jordfelsbrytaren

I säkringscentralen eller i proppskåpet sitter en viktig funktion. Nämligen en jordfelsbrytare.

Den är en billig livförsäkring och bryter snabbt strömmen om den går fel väg, om en elprodukts hölje blir spänningsförande och om någon samtidigt tar eller rör ett jordat föremål. Den minskar också risken för elbränder.

Man bör testa så att jordfelsbrytaren fungerar, minst en gång i halvåret. Om strömmen bryts när du trycker på testknappen är det ett tecken på att den fungerar. Om den inte bryts ska du ta kontakt med oss på telefon 0499-491 00.
Känner du dig osäker på hur du ska gå tillväga, så kolla in filmen här nedan.