Parabol
Parabol

Du får montera parabolantenn, men du måste följa Mönsterås Bostäders regler. 

Regler för montering av parabolantenn

  • Parabolen placeras på balkonggolvet. Antennen måste vara innanför balkongräcket.
  • Parabolen måste fästas så att den inte skadar balkonggolvet, räcket, sidoväggar eller ytterväggen.
  • Accepterad montering är exempelvis markstativ utan borrning samt balkongfäste som spänner mellan golv och tak utan borrning.

Tänk på att

  • En parabol som lossnar och faller ner kan orsaka mycket svåra skador på människor eller fastigheter.
  • En felaktigt fäst parabol kan orsaka kostsamma skador på ytterväggen eller balkongräcket.
  • Du har ansvaret för att din parabol är monterad på rätt sätt.