Skalskydd och porttelefoni

I flera av våra bostadsområden har vi installerat skalskydd. Detta för att öka tryggheten för er hyresgäster.
Skalskyddet innebär bland annat att entrédörrar och dörrar till allmänna utrymmen är låsta dygnet runt.
För att komma in i huset krävs det att du har en tagg som har behörighet till just den porten. Du kan också komma in med din nyckel. Blåljuspersonal, hemtjänst och andra yrkesgrupper som behöver ha tillträde till fastigheten kommer in med en kod som de får av Mönsterås Bostäder.
Gäster som vill hälsa på kan ringa dig via porttelefonen. Porttelefonen är kopplad till det telefonnummer som du angett till oss. När det ringer på din telefon kan du öppna dörren genom att trycka siffran 5 på telefondisplayen. Då låses dörren upp. På så vis slipper du springa ner till entrédörren och låsa upp där.

Här nedan kan du läsa mer om hur porttelefonin fungerar.