Sopsortering/matavfallsinsamling 

I våra bostadsområden sorterar vi ut matavfallet. Matavfallet läggs i den bruna påsen som sedan slängs i den bruna soptunnan eller i sopkärlet som är ämnat för matavfall. Tänk på att förpackningar, plast och liknande inte får följa med i den bruna påsen.

När dina papperspåsar för matavfall har tagit slut hämtar du nya. I bostadsområden där det finns gemensam tvättstuga sitter skåpen med påsar oftast i tvättstugekorridoren. I övriga områden är skåpen placerade i exempelvis cykelrummet eller vid sopgården. Är påsarna i skåpet slut? Har du frågor? Ring oss på 0499-491 00.

I många av våra källsorteringsgårdar kan du även lämna tidningar. Till tidningar räknas även tidskrifter, kataloger och direktreklam.

Övriga sopor såsom glas, pappersförpackningar, hård plast och metallförpackningar ska lämnas i de insamlingscontainrar som finns utplacerade i kommunen.

Övrigt avfall lämnas på Mörkeskogs återvinningscentral. Ur miljö och kostnadssynpunkt är det viktigt att källsortering sker i så stor omfattning som möjligt. Kontakta din fastighetsskötare om du har några frågor vad gäller sopsortering i ditt bostadsområde.

application/pdf Sopsortering (3,96 MB)

application/pdf Sortera smart (4,78 MB)