Störningar

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra och det är liv och rörelse i området. Men människor har olika referensramar, en del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om, en del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst på morgonen. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. 

Att bo tillsammans med andra innebär också att alla har ett gemensamt ansvar för trivseln i bostadsområdet. Hyresgästen ansvarar även för att andra som bor eller vistas i lägenheten inte stör grannarna. Som hyresgäst måste man, oavsett tid på dygnet, visa hänsyn till grannarna.

Vad måste accepteras?

Att gå med skor inne i en lägenhet är normalt lägenhetsljud, likaså röster och ljud från diverse hushållsmaskiner. Även barn som springer omkring och leker under dagtid måste accepteras. Däremot kan mycket irritation undvikas genom att försöka undvika höga ljudnivåer under kvällar och nätter samt att kommunicera med dem som bor allra närmast.

Pojke skriker i mikrofon

Vad räknas som störande beteende?

Exempel på störningar som du inte ska acceptera är:

  • Upprepade bråk och skrik
  • hög volym från radio, stereo och TV
  • långvarig vattenspolning nattetid
  • Hundar som skäller länge
  • Borrande eller hamrande sent på kvällar eller nätter

 Som hyresgäst hos Mönsterås Bostäder ansvarar du för att du, din familj och dina besökare inte stör någon i omgivningen.

Vad gör jag om jag blir störd?

Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper kontaktar du Mönsterås Bostäder. För att vi ska behandla din anmälan behöver vi bevis för att någon har stört. Det krävs ett ordentligt underlag innan vi vidtar några åtgärder mot någon av våra hyresgäster. Din anmälan måste innehålla följande information:

  1. Datum när störningen ägde rum
  2. Mellan vilka tider störningen ägde rum
  3. Vilken typ av störning det rör sig om
  4. Lägenhetsnummer och namn där störningen ägt rum (står högst upp på dörren)
  5. Du måste även uppge ditt namn, adress och telefonnummer

Om störningen inträffar mellan 18-06 och är så allvarlig att det inte kan vänta till nästa vardag, kan du ringa vår trygghetsjour 010-470 51 84.

Vad gör Mönsterås Bostäder?

Vid konstaterade störningar kontaktar Mönsterås Bostäder alltid hyresgästen och om störningen är allvarlig skickas också ett första varningsbrev. Om störningen fortsätter skickas ytterligare varningsbrev där det framgår att Mönsterås Bostäder vidtar åtgärder om störningarna inte upphör. Fortsätter störningarna påbörjas processen med avhysning.

Vad händer om jag ringer trygghetsjouren?

Ringer du till trygghetsjouren åker ett väktarbolag ut till berörd lägenhet och försöker se till att störningen upphör. Vid allvarligare störningar tillkallas polis.