Trapphusen

Tecknad bild på en person som går i trappor

 

Det är förbjudet att parkera barnvagn, cykel, pulka, rullator eller annat skrymmande i entréer och trapphus.

Trapphuset är er väg ut vid brand och ingång för räddningstjänst och ambulanspersonal. 

I vissa hus finns särskilda uppställningsplatser för barnvagnar och rullatorer.

Är du osäker på var du får ställa din rullator eller barnvagn, ta kontakt med din fastighetsskötare så kan han eller hon visa dig.