Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet ska du göra det skriftligen på baksidan av ditt hyreskontrakt och lämna det till oss.

Om du har tappat bort ditt hyreskontrakt har vi en kopia av det som du kan skriva under. Du kan även maila din uppsägning. Uppge då lägenhetsid, namn, adress, telefonnummer och din nya adress.

Uppsägningstiden är tre månader, från närmast kommande månadsskifte, om ditt hyresavtal inte säger något annat. Det betyder att om du vill flytta den 31:e augusti måste vi ha din uppsägning senast den 31:e maj.

Dödsbo

För dödsbo till avliden hyresgäst samt vid flytt till särskilt boende, anvisat av kommunen, är uppsägningstiden en månad från närmast kommande månadsskifte.

Lägenhetsvisning

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Anmäl fel

Har du några fel i din lägenhet, gör en serviceanmälan eller ring 0499-491 00.

Längre uppsägningstider

För garage och carport är uppsägningstiden sex månader. Undantag medges om du säger upp din lägenhet vid samma tillfälle. Då upphör avtalet samma datum som ditt hyreskontrakt upphör.

För bilplatser är uppsägningstiden tre månader.

För förråd är uppsägningstiden 1 månad.