Bostadsnytt är här!

I sista numret av Bostadsnytt för i år får du följa med på en promenad längs Svartö naturstig. Du får brandsäkra tips och du får lära dig hur man kan göra en egen fin julgrupp.

Här kan du läsa Bostadsnytt!