Eldningsförbud

Det varma vädret i våra trakter har lett till att det är riktigt torrt i skog och mark. Och i Mönsterås kommun råder eldningsförbud sedan den 16 maj.

Förbudet gäller tills vidare och det innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden.

Om du är rökare så tänk då på att inte slänga fimpar hur som helst. Fimparna kan orsaka brand i det torra gräset.

Läs mer om eldningsförbud på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.