Vi på Mönsterås Bostäder AB värnar om hanteringen av dina personuppgifter. Därför vill vi berätta om de ändringar som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PuL (Personuppgiftslagen) och i vår integritetspolicy berättar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs vår integritetspolicy här.