2021 års hyror - Hyresförhandling avbruten

Årets förhandling gällande nästa års hyreshöjning är avbruten och frågan har överlämnats till central nivå för medling.
Anledningen att förhandlingen mellan Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen stoppades var att parterna låg alldeles för långt ifrån varandra i sina yrkanden.
Vi bestämde oss därför att överlämna frågan till en neutral part för bedömning och förslag på hyreshöjning.

Beskedet från medlaren kan dröja vilket innebär att ni kommer att betala er ordinarie hyra under en viss tid framöver. Vi återkommer med besked till er om de nya hyrorna så fort medlingen är avslutad.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år.

Med vänlig hälsning
Armin Avdic, VD Mönsterås Bostäder