2020 års hyror höjs med 2,70 procent

Mönsterås Bostäder AB och Hyresgästföreningen Region Sydost har träffat överenskommelse om 2020 års hyror i Mönsterås Bostäders lägenheter.
Hyrorna höjs från och med den 1 februari 2020 med i genomsnitt 2,70 procent. För en lägenhet på tre rum och kök och boarea på 75 m² blir det en ökning med 155 kr/månad.

Hyreshöjningen fördelas med hjälp av ett sedan länge inarbetat hyressättningssystem där Mönsterås Bostäder tillsammans med Hyresgästföreningen gör en årlig översyn av hyressättningen.
Systemet tar bland annat hänsyn till lägenheternas läge och standard och justeras varje år för att återspegla boendevärdet i varje lägenhet.
Lägenheternas olika boendevärden medför i sin tur att 2020 års hyresförändringar kommer att variera från lägenhet till lägenhet där majoriteten dock kommer att hamna runt 2,70 procent i hyreshöjning.

Även årets överenskommelse mellan Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen har präglats av en konstruktiv syn på företagets ekonomiska utveckling idag och framöver.
Överenskommelsen ger oss möjlighet att fortsätta med våra satsningar på högre tillgänglighet i fastighetsbeståndet, satsningar på stam- och lägenhetsrenoveringar, klimatsatsningar såsom solceller och energieffektiviseringar, samt satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Överenskommelsen ger oss med andra ord en bra grund för att ytterligare kunna utöka och utveckla lägenhetsbeståndet.