Hyresförhandlingen är avbruten

Efter två inledande möten i början på november månad fattade Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen ett gemensamt beslut att avbryta årets förhandling gällande 2022 års hyror och överlämna ärendet för medling.
Mönsterås Bostäders yrkande ligger på 2,95% vilket är en av de lägsta förslagen i hela Kalmar län. Hyresgästföreningen har, precis som året innan, återigen inkommit med ett nollbud, dvs ingen hyreshöjning.
Företagets yrkande baseras på de kraftiga prisökningarna inom byggsektorn, höga inflationssiffror och höga taxebundna kostnader avseende år 2022.
Med beaktande av de starka konjunktursiffrorna och alltmer sjuknande arbetslöshet är företagets uppfattning att ett nollbud är något som inte är förenligt med det kostnadsläget vi ser framför oss.
Därför accepterade även Mönsterås Bostäder att frågan avgörs av en medlingsinstans.

Armin Avdic, vd, Mönsterås Bostäder