Så här ser din nya hyra ut

Mönsterås Bostäder AB och Hyresgästföreningen Region Sydost har träffat överens­kommelse om 2023 års hyror i Mönsterås Bostäders lägenheter. Hyrorna höjs från och med den 1 februari 2023 med i genomsnitt 3,9%. För en lägenhet på tre rum och kök och boarea på 75 m² blir det en ökning med i genomsnitt 252 kr/månad. På grund av lägen­heternas olika boende­värden kommer 2023 års hyresför­ändringar att variera från lägenhet till lägenhet där majoriteten dock kommer att hamna runt 3,9% i hyreshöjning.

Årets hyresförhandling har präglats av kraftiga kostnadsökningar som olika leverantörer aviserat inför nästkommande år. Exempelvis höjer vår största leverantör av fjärrvärme sin förbrukningsavgift med 18,9% under år 2023. Avgifter för renhållning, vatten och avlopp höjs kraftigt under nästa år och den fasta femårsräntan har på drygt ett år ökat från ca 0,4% till 3,1%.  Detta är enbart några exempel på kostnadsökningar som vi och Hyresgästföreningen har diskuterat under våra förhan­dlings­möten.

Under förhandlingsomgången har vi och Hyresgästföreningen haft olika syn kring tolkningen av den nya förhandlingsmodellen som är framtagen av Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Nämnas bör att den gemen­samt framtagna förhandlings­mo­dellen ger utrymme för olika tolkningar av de fem parametrarna som ingår i modellen.

Trots att Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen inlednings­vis hade olika uppfattningar om storleken på 2023 års hyreshöjning har även årets förhandling mellan företaget och Hyres­gäst­föreningen präglats av en ömsesidig respekt­full dialog. Efter ett antal förhandlingsmöten där vi diskuterat kostnadernas inverkan på företaget och hyres­gäster, kom vi överens om att hyrorna ska höjas fr.o.m. den 1 februari 2023 med 3,9%.

Den överenskomna hyreshöjningen ger oss möjlighet att fortsätta med våra satsningar på lägenhets­reno­veringar, trygghetsskapande åt­gär­der, satsningar på sol­celler, energi­effekti­vi­seringar samt nybyggnation.

Armin Avdic, VD, Mönsterås Bostäder