Hyrorna för 2024 och 2025 är klara

Mönsterås Bostäder AB och Hyresgästföreningen Region Sydost är överens om en tvåårig uppgörelse, som innebär en hyreshöjning med 5,8 procent från 1 mars 2024, och 4,4 procent från 1 januari 2025.

Hyreshöjningen, på 5,8 procent från 1 mars 2024, har bestämts av Hyresmarknadskommittén då vi och Hyresgästföreningen haft olika syn kring tolkningen av den nya förhandlingsmodellen.

2024 års hyreshöjning innebär att en lägenhet på tre rum och kök och boarea på 75 m² får en hyresökning med i genomsnitt 373 kr/månad. På grund av lägenheternas olika boendevärden kommer 2024 års hyresförändringar att variera från lägenhet till lägenhet där majoriteten dock kommer att hamna runt 5,8 procent i hyreshöjning.

Hyreshöjningen på 4,4 procent från 1 januari 2025 beslutades på måndagens avslutande hyresförhandlingsmöte mellan företaget och Hyresgästföreningen.
Trots olika uppfattningar om storleken på 2024 och 2025 års hyreshöjning har även årets förhandling mellan företaget och Hyresgästföreningen präglats av en ömsesidig respektfull dialog.

Den överenskomna hyreshöjningen 2024 motsvarar inte ens hälften av de ökade kostnader på 9,5 miljoner kronor som Mönsterås Bostäder budgeterat för innevarande år. För att klara de ökade kostnaderna för byggtjänster, fjärrvärme, VA, renhållning och räntor kommer företaget att noga överväga vilka underhållsåtgärder, trygghetsskapande åtgärder, satsningar på solceller och energieffektiviseringar som
kommer att genomföras under 2024.

Vår förhoppning är dock att våra hyresgäster inte ska märka så mycket av de prioriteringar, på bland annat underhållsåtgärder, som vi nu förmodligen tvingas att göra.

Med vänlig hälsning
Armin Avdic
VD Mönsterås Bostäder