Så här ser din nya hyra ut

Mönsterås Bostäder AB och Hyresgästföreningen Region Sydost har träffat överens­kommelse om 2022 års hyror i Mönsterås Bostäders lägenheter. Hyrorna höjs från och med den 1 mars 2022 med i genomsnitt 1,83%.
För en lägenhet på tre rum och kök och boarea på 75 m² blir det en ökning med 111 kr/månad.
Precis som året innan har hyreshöjningen bestämts av en oberoende medlingsinstans då vi och Hyresgästföreningen hade olika uppfattningar kring kraftiga kostnadsökningar som vi noterat under det senaste året.
Medlarnas förslag var att hyrorna ska höjas fr.o.m. den 1 januari, men på vårt senaste möte kom vi och Hyresgästföreningen överens om att hyrorna i stället ska höjas fr.o.m. 1 mars. Detta för att underlätta för alla parter och att ni inte ska belastas med retroaktiva betalningar.
Trots att Mönsterås Bostäder och Hyresgästföreningen inlednings­vis hade olika uppfattningar om storleken på 2022 års hyreshöjning har även årets förhandling mellan företaget och Hyres­gäst­föreningen präglats av en ömsesidig respekt­full dialog. 

Hyreshöjningen fördelas med hjälp av ett hyres­sättnings­system som ses över årligen tillsammans med Hyresgästföreningen. Systemet tar bl.a. hänsyn till lägen­he­ternas läge och standard och justeras varje år för att återspegla boende­värdet i varje lägenhet. Lägen­heternas olika boende­värden medför i sin tur att 2022 års hyresför­ändringar kommer att variera från lägenhet till lägenhet där majoriteten dock kommer att hamna runt 1,83% i hyreshöjning.
Även årets överenskommelse ger oss möjlighet att genomföra våra pla­ne­­rade satsningar på lägenhets­reno­veringar, trygghetsskapande åt­gär­der, satsningar på sol­celler, energi­effekti­vi­seringar samt nybyggnation.

Med vänlig hälsning
Armin Avdic, vd Mönsterås Bostäder