Nya vatten- och avloppsledningar

Tekniska förvaltningen ska byta ut och bygga nya vatten- och avloppsledningar i Hamngatan under våren. Tidsplan är den 1 mars till den 1 maj.
Detta kommer att påverka er hyresgäster som bor i våra lägenheter på Hamngatan.

Under byggnationen kommer Hamngatan helt stängas av och framkomligheten begränsas för bil- och lastbilstrafik mellan infarten från Sjögatan till Aktivitetsparken vid Multihallen.
Under byggtidens första fyra veckor beräknas Hamngatan helt stängas av och resterande byggperiod stängs gatan delvis av och det kan bli störningar i trafiken på Hamngatan. Detta medför begränsad framkomlighet för alla fordon.
Under hela byggtiden kommer godstransporter och kundtrafik till Swedish Agro och AD-bildelar kunna genomföras, samt gång- och cykeltrafik kan passera vägarbetet.
Datum och tidsplan kan förändras med hänsyn till väderlek och tjäle i marken. Skyltar sätts upp som förvarnar trafik om avstängningen. Info publiceras på kommunens hemsida.
Arbetet ska utföras av Alvinssons AB.
Tack för din förståelse!

Tekniska förvaltningen, Mönsterås kommun
VA/Renhållningsavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen