Kontoret stängt

På grund av Covid-19 är kontoret endast öppet för bokade besök.

Ingen e-faktura

På grund av tekniska problem har ingen e-faktura kunnat levereras ut till er i maj månad.

Istället har ni fått pappersfaktura. Betala den vägen istället.