Kontoret stängt

På grund av Covid-19 är kontoret endast öppet för bokade besök.

Fina betyg i årets kundenkät!

91,3 procent tycker att Mönsterås Bostäder tar kunderna på allvar.
83,8 procent känner sig trygga i bostadsområdena.
Tack för ett riktigt bra betyg i kundenkäten! Era svar gör skillnad!

AktivBo skickade i höstas ut hyresgästundersökningen till alla våra hyresgäster. 58,4 procent svarade, vilket är en hög siffra jämfört med tidigare år, då vi haft en svarsfrekvens på lite drygt 40 procent.

Och vi har fått fina betyg och omdömen från er.

Serviceindex, som väger in betyg när det gäller att ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och hjälp när det behövs, är riktigt högt. Branschens snitt ligger på 81,6 procent. Mönsterås Bostäder fick 86,5!

- Det glädjer oss att vi återigen får fina betyg från våra hyresgäster. Vår duktiga personal har gjort sitt yttersta för att upprätthålla en hög servicenivå, säger Armin Avdic, vd Mönsterås Bostäder.

De högsta betygen i serviceindex fick vi när det gäller att ta kunden på allvar och att få hjälp när det behövs. 91,4 procent upplever att de får hjälp när det behövs.

När det gäller produktindex tittar man på hur hyresgästen upplever lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön. Medelsiffran för bostadsbolag i Sverige är 77,8 procent. Ni gav oss ett betyg på 81,5 procent.

92,3 procent trivs i sin lägenhet och 92,9 procent upplever att lägenheten har en bra planlösning och att den är möblerbar. Vi har även fått fina betyg vad det gäller utemiljön. 86,5 procent uppskattar utformningen av gården och den närmaste utemiljön. Däremot saknar flera av er, 36,9 procent, tillgången på bänkar och bord.

- Vår målsättning framöver är att ytterligare höja nivån på betygen. Vi kommer även att analysera och agera på de synpunkter som framkommit i enkätsvaren, säger Armin Avdic.