Försenad leverans av sopkärl

Ni har fått ut information och den utrustning som behövs för att börja sortera ert matavfall.

Och snart sätter det igång.

Under april månad ska de nya sopkärlen vara på plats och då är det dags att börja sortera smart.

Mönsterås kommun har meddelat att de bruna sopkärlen är slut hos leverantören och att de därför inte kan sättas ut på våra områden som planerat.

Senast vecka 18 ska alla sopkärl vara på plats.

(Ålem, Blomstermåla och Fliseryd och några områden i Mönsterås berörs inte. Där har vi redan satt ut bruna kärl)