Otjänligt vatten i stora delar av Mönsterås kommun – Koka vattnet!

Vattenprover som tagits för det kommunala vattnet vid Finsjö vattenverk visar att det finns förhöjda bakteriehalter i vattnet som gör det otjänligt. Därför ska du som är ansluten till kommunalt dricksvatten från Finsjö vattenverk koka vattnet innan det används i matlagning eller för att dricka.

Berörda är invånare anslutna till kommunalt dricksvatten från Finsjö vattenverk. Boende i Mönsterås, Oknö, Finsjö, Fliseryd, Mönsterås-Torp, Hammarglo och delar av Timmernabben (Varvsvägen och norrut). Även vattensamfälligheterna i Gårö, Nydala och Ödängla berörs.

Kokningsrekommendationen gäller från idag torsdag den 25 juli och tills vi fått nya godkända provresultat. Nya provsvar väntas på lördag och i början på nästa vecka. 

För mer information gällande kokningsrekommendationer se här.

Vilka delar av Timmernabben berörs av kokningsrekommendationen?

Norra Timmernabben, inom (norr) om det svarta strecket på kartan nedan.

Här ser du var gränsen går mellan vattenförsörjning från Sandbäckshult och Finsjö.