Otjänligt vatten i stora delar av Mönsterås kommun – Koka vattnet!

Vattenprover som tagits för det kommunala vattnet vid Finsjö vattenverk visar att det finns förhöjda bakteriehalter i vattnet som gör det otjänligt. Därför ska du som är ansluten till kommunalt dricksvatten från Finsjö vattenverk koka vattnet innan det används i matlagning eller för att dricka.

Berörda är invånare anslutna till kommunalt dricksvatten från Finsjö vattenverk. Boende i Mönsterås, Oknö, Finsjö, Fliseryd, Mönsterås-Torp, Hammarglo och delar av Timmernabben (Varvsvägen och norrut). Även vattensamfälligheterna i Gårö, Nydala och Ödängla berörs.

Kokningsrekommendationen gäller från idag torsdag den 25 juli och tills vi fått nya godkända provresultat. Nya provsvar väntas på lördag och i början på nästa vecka. 

För mer information gällande kokningsrekommendationer se här.

Vilka delar av Timmernabben berörs av kokningsrekommendationen?

Norra Timmernabben, inom (norr) om det svarta strecket på kartan nedan.