Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Du kanske redan har sett de nya förbudsskyltarna vid våra lekplatser? 

De har satts upp för att en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, börjar gälla från den 1 juli 2019.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer, däribland lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Varför har riksdagen då beslutat om detta? Så här skriver man:

  • "Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen."
  • "Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta."

Så från och med 1 juli är det alltså förbjudet att röka på våra lekplatser.