Viktigt att sortera rätt

Vi är bra. Men vi behöver bli bättre. När annat skräp, förutom matavfall, hamnar i de bruna påsarna blir det dyrt för oss och i slutändan dyrare för er.

I hela Mönsterås kommun sorteras matavfallet ut. Matavfall ska slängas i de bruna påsarna och sedan kastas i de bruna kärlen eller i de nedgrävda underjordsbehållare som är ämnade för matavfallspåsar. Till matavfall hör bland annat matrester, nöt- och äggskal, kaffesump, ben och skal från skaldjur och hushållspapper. Här nedan, i broschyrerna, kan du se exakt vad som ska och inte ska slängas i de bruna påsarna.

Plast och förpackningar får inte följa med i den bruna påsen.

På vissa av våra områden sköts inte sopsorteringen som den ska. Och det här skapar stora problem när sopbilen kommer för att tömma soporna. Ser sopbilschaufförerna att det är mycket plast/plastpåsar eller annat skräp med bland matavfallet töms inte kärlet. Då får vi dyra och onödiga kostnader för exempelvis extra tömningar. De här kostnaderna drabbar i slutändan er i form av högre hyror.

Känner ni er osäkra på matavfallssorteringen kan ni läsa broschyrerna. Ni kan också ringa till Mörkeskogs avfallsanläggning, 0499-178 80 eller till oss på Mönsterås Bostäder, 0499-491 00.

application/pdf Sortera smart (4,78 MB)