Switchbyte

Vi håller på att byta ut switchar i samtliga bostadsområden.

Fungerar inte er tv så dra ut sladden och sätt i den igen så att tv:n startas om.

Om problemet kvarstår hänvisar vi till Telia på 90 200.

Ha en fin dag!