Störningar i telefonin

Den 7 oktober sker ett planerat arbete som påverkar vår telefoni. Från klockan 18.00 och fram till 21.00 förekommer störningar som gör att du inte når vår växel.
Vid akuta fel kan du fortfarande nå vår jour på 0499-49690.
Övriga serviceanmälningar gör du här på hemsidan.