Spolning av vattenledningarna

Tisdagen den 26/11 och onsdagen den 27/11 går det inte att tvätta i tvättstugan på Nabbevägen.

Detta beror på kommunens arbete med att spola vattenledningsnätet.

Har ni frågor? Kontakta VA-avdelningen via kommmunens växel 0499-170 00. 

Här kan ni läsa mer om renspolningen av ledningarna.