Väldoftande tvätt

Boka tvättstuga

Du som har tagg kan boka tvättstugan här på webben. För att logga in behöver du användarnamn och lösenord.

Användarnamn är ditt kontraktsnummer, exempelvis 0853C.0999 och lösenord är ditt kundnummer, exempelvis P004567.

Båda hittar du på din hyresavi eller på ditt kontrakt. Du kan också boka via en elektronisk bokningstavla som finns i trapphuset eller vid tvättstugan. Där loggar du in genom att hålla din elektroniska nyckelbricka mot bokningstavlans läsare.  

Klicka här för att boka tvättid!